Ukončené projekty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Ukončené projekty

Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Šablony pro MŠ a ZŠ I - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva 02_16_022_Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 638 288,-Kč

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003419

Datum realizace: 22. 9. 2017 - 21. 9. 2018

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací  následujících témat: osobně profesní  rozvoj pedagogů, společně vzdělávaní dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráci a rodičů a dětí.

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníku a spolupráce s rodiči dětí a žáků

Aktivity projektu

 • vzdělávání pedagogických pracovníku: témata vzdělávacích seminářů - Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ, rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ, rozvoj matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ, rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce na ZŠ viz podrobnosti zde [ PDF ]
 • odborný vzdělávací seminář pro rodiče dětí v MŠ na téma Prevence v oblasti řeči u dětí předškolního věku a Úroveň řečových dovednosti jako součást školních povinností
 • odborný vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ na téma Prevence v oblasti řeči u dětí předškolního věku
 • Individualizace ve vzdělávání pro MŠ

 


 

erasmusTento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Phoenix/Motylek Schools Strategic Partnership

KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Celková částka: 40 550,-EUR

Číslo projektu: 2014-1-UK01-KA201-000370

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2017

Cílem projektu je dále rozvíjet inovační postupy prostřednictvím spolupráce mezi partnerskými školami.
Žadatel a partnerské školy jsou školy pro děti se speciálními potřebami. Škola žadatelů zajišťuje žáky ve věku 3-19 let na autistickém spektru a partnerská škola je základní škola pro děti s autismem a děti s tělesným postižením.
Obě školy uznávají potřebu neustálého vývoje v oblasti vizuálního i smyslového učení pro děti s jedinečnými schopnostmi učení a chtějí sdílet a dále rozvíjet inovativní výukové praktiky.
Žadatelská škola má multietnickou základnu žáků, která odráží různorodou populaci Tower Hamlets, čtvrti v Londýně s výraznou ekonomickou deprivací. Stále vzrůstá počet žáků s diagnostikovaným poruchami autistického spektra a významnými potížemi v učení v rámci okresu a každoročně se zvyšuje počet našich žáků spolu s naším ziskem z běžných žáků se zvláštními potřebami. 65% našich žáků dostává bezplatné školní stravování.
Nabízíme bohatý a stimulující učební plán, který je individuálně přizpůsoben, odráží osvědčené postupy v prostředí, které podporuje učení žáků. Škola nabízí řadu senzorických a terapeutických zásahů a multidisciplinární přístup k potřebám žáků.
Obě školy mají silné vazby na komunitu a zaměřují se na začleňování svých žáků; žadatelská škola prostřednictvím svých založených rodičovských skupin, každoroční konference pro rodiče a odborníky, pracovní zkušenosti žáků v místních podnicích a práce jeho informační služby zaměřené na zvyšování povědomí o autismu v širší komunitě; partnerskou školou prostřednictvím svých každoročních výstav a workshopů, které sdružují děti a školní personál ze speciálních škol v rámci České republiky, Polska a Francie.

Projekt byl zaměřen na tyto oblasti a cíle:

 • kulturní rozdíly a podobností mezi školami
 • prozkoumání stylu výuky a učení v obou školách s cílem identifikovat příležitosti k učení
 • výuka prostřednictvím společně vyučovaných lekcí mezi britskými a českými pracovníky
 • využívání technologií k záznamu, analýze a podpoře učení a sebehodnocení žáků
 • využívání technologií k tomu, aby pomohli pedagogickým pracovníkům při analýze efektivnosti lekcí a jako prostředek k vlastní reflexi, zpětné vazbě a kritice
 • účast na ročníku uměleckého festivalu (Art Festival) divadelní umění, drama, tanec, umění a hudba
 • Motýlek show - přehlídka dramatické tvorby, tance a zpěvu v ČR (jednou ročně - Listopad).
 • expresivní umění, které povzbudilo komunikaci a interakci
 • video záznamy o základním stavu žáka a pokroku žáka
 • další školení o používání PECS/VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) od pracovníků školy Phoenix za účelem posílení komunikace a interakce
 • žvotní prostředí, zvířecí terapie (Hipoterapie, canisterapie), zahradnictví - a příležitosti k životním dovednostem, vzdělávání souvisejícím s prací

zavěrečná zpráva zde [ PDF ]

Více o projektech v rámci Erasmus+ zde


eurozvoj

Aplikace VOKS do výchovně vzdělávacího procesu pro děti a žáky s autismem a závažnou poruchou komunikace

Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR

Celková částka: 2 979 077,20 ,- KČ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0024

Datum realizace: 1. 11. 2009 - 30. 6. 2012
následující proškolování v kurzech Aplikace VOKS I a II probíhalo v letech 2013 - 2017

Partneři projektu: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Cílem projektu bylo proškolit pracovníky škol žadatele a 2 partnerů v kurzech VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) a tuto metodu rozšířit a pilotně ověřit u dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a těžkými komunikačními poruchami na 3 školách.
Součástí byla tvorba a vydání výukových materiálů, které doposud nebyly na trhu k dispozici. V rámci projektu byly vyvíjeny a vytvořeny výukové pomůcky.
Pracovníci škol byli následně proškoleni v používání nově vzniklých výukových materiálů v pokračujících kurzech Aplikace VOKS I a II.

Aktivity projektu

 • Proškolení učitelů v základním kurzu VOKS
 • Tvorba výukových materiálů, tvorba a vývoj pomůcek
 • Proškolení učitelů v návazných kurzech Aplikace VOKS I a II
 • Pilotní ověření systému VOKS včetně supervizí
 • Odborná exkurze do speciální školy Lambs House

Podrobnosti o projektu zde [ PDF ]

 

Ostatní projekty a granty

 

Administrace