Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice, IČ: 64125912 jako správce osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


Osobní údaje Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

 

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací,

 

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací jsou nepřesné),

 

 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,

 

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací,

 

 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, podat stížnost dozorovému orgánu.

 

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,

IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

 

Administrace