Kontakty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Smetanova 1122/1
74221 Kopřivnice
Tel: +420 556 810 242
mobil: +420 608 714 583
IČO: 64125912 DIČ: CZ64125912
E-mail: info@detske-centrum.cz ID schránky: n77gmjv
instagrmaskoly@zsamsmotylek Web: www.detske-centrum.cz
Bankovní spojení: 9529730207/0100 (účet školy) Bankovní spojení:
9516140267/0100 (účet školní jídelna)
Elektronická podatelna: ZMKo@po-msk.cz (příjem podání e-mailů ve formátu: doc, docx, gif, jpg, jpeg, pdf, rtf, tif, tiff, xml, xmlx, zfo, max velikost zprávy 20 MB)
Jméno Příjmení Email
Vedení školy
PhDr. et Mgr. Marek Poruba ředitel školy marek.poruba@detske-centrum.cz
Mgr. Lenka Kahánková zástupce ředitele školy, vedoucí pro ZŠ lenka.kahankova@detske-centrum.cz
Mgr. Martina Výborná zástupce ředitele pro MŠ
Tel.: +420605593960
martina.vyborna@detske-centrum.cz
Helena Valentiková vedoucí školní družiny helena.valentikova@detske-centrum.cz
Kateřina Vojtíšková vedoucí správního úseku katerina.vojtiskova@detske-centrum.cz
Monika Nováková vedoucí školní jídelny
Tel.: +420605798040
Úřední hodiny:
Pondělí – Pátek 6.00 – 13.30 hodin
jidelnamotylek@detske-centrum.cz
Sekretariát
Eva Drozdová hospodářka info@detske-centrum.cz
Ing. Blanka Chalupová ekonom chalupova@ucetnictvibis.cz
Martin Hubinák IT správce, recepce, webmaster webmaster@detske-centrum.cz
Školní poradenské pracoviště
Mgr. Eva Benišová výchovný poradce eva.benisova@detske-centrum.cz
Mgr. Liběna Rebrošová školní metodik prevence libena.rebrosova@detske-centrum.cz
Mgr. Lenka Kahánková člen lenka.kahankova@detske-centrum.cz
Zdravotní tělesná výchova
Gabriela Kyselá, MBA rehabilitace gabriela.kysela@detske-centrum.cz
Logopedie
PhDr. Margita Knapcová logoped, metodik AAK (VOKS) margita.knapcova@detske-centrum.cz
Mgr. Lenka Kahánková logoped lenka.kahankova@detske-centrum.cz
Mgr. Marta Hasserová logoped marta.hasserova@detske-centrum.cz
Mgr. Martina Výborná logoped martina.vyborna@detske-centrum.cz
Příjmení Jméno Email
Kontakty na zaměstnance
Baďura Daniel, DiS. daniel.badura@detske-centrum.cz
Bartoňová Pavlína pavlina.bartonova@detske-centrum.cz
Benešová Jana jana.benesova@detske-centrum.cz
Benišová Eva, Mgr. eva.benisova@detske-centrum.cz
Brchelová Veronika, Bc. DiS. veronika.brchelova@detske-centrum.cz
Cabáková Kateřina, Mgr. katerina.cabakova@detske-centrum.cz
Cáderová Iveta, Bc. iveta.caderova@detske-centrum.cz
Cochlarová Šárka, DiS. sarka.cochlarova@detske-centrum.cz
Červenková Martina martina.cervenkova@detske-centrum.cz
Dětská Jana, Mgr. et Mgr. jana.detska@detske-centrum.cz
Doležalová Miroslava miroslava.dolezalova@detske-centrum.cz
Drozdová Eva eva.drozdova@detske-centrum.cz
Dvorská Lucie, Mgr. lucie.dvorska@detske-centrum.cz
Habovčíková Denisa denisa.habovcikova@detske-centrum.cz
Hajdušková Dana, Bc. dana.hajduskova@detske-centrum.cz
Hanzelková Petra, Mgr. petra.hanzelkova@detske-centrum.cz
Hasserová Marta, Mgr. marta.hasserova@detske-centrum.cz
Hromočuková Pavla, Bc. pavla.hromocukova@detske-centrum.cz
Honeš Pavel pavel.hones@detske-centrum.cz
Hvozdíková Dominika dominika.hvozdikova@detske-centrum.cz
Chalupová Kateřina katerina.chalupova@detske-centrum.cz
Janoschcová Sabina sabina.janoschcova@detske-centrum.cz
Jež Marek, Mgr. marek.jez@detske-centrum.cz
Jiříková Kateřina katerina.jirikova@detske-centrum.cz
Kahánková Lenka, Mgr. lenka.kahankova@detske-centrum.cz
Knapcová Margita, PhDr. margita.knapcova@detske-centrum.cz
Kubíčková Helena helena.kubickova@detske-centrum.cz
Kvíčerová Radka, Bc. radka.kvicerova@detske-centrum.cz
Kyselá Gabriela MBA gabriela.kysela@detske-centrum.cz
Lamačková Lenka lenka.lamackova@detske-centrum.cz
Leciánová Ivana, Bc. ivana.lecianova@detske-centrum.cz
Lichnovská Jarmila, Bc. jarmila.lichnovska@detske-centrum.cz
Londin Hana, Mgr. hana.londin@detske-centrum.cz
Marečková Hana hana.mareckova@detske-centrum.cz
Müllerová Tereza, Mgr. tereza.mullerova@detske-centrum.cz
Názalaníková Barbora, Bc. barbora.nazalanikova@detske-centrum.cz
Nováková Monika monika.novakova@detske-centrum.cz
Orlíková Aneta aneta.orlikova@detske-centrum.cz
Palacká Lenka, Bc. lenka.palacka@detske-centrum.cz
Pěnčíková Lenka, Bc. lenka.pencikova@detske-centrum.cz
Penčíková Šárka sarka.pencikova@detske-centrum.cz
Plandorová Dagmar, Bc. dagmar.plandorova@detske-centrum.cz
Poruba Marek, PhDr. et Mgr. marek.poruba@detske-centrum.cz
Raška Tomáš tomas.raska@detske-centrum.cz
Rebrošová Liběna, Mgr. libena.rebrosova@detske-centrum.cz
Řičařová Iveta, Bc. iveta.ricarova@detske-centrum.cz
Sedlák Viktor, MBA, Mgr. viktor.sedlak@detske-centrum.cz
Soukeníková Stanislava stanislava.soukenikova@detske-centrum.cz
Stréjčková Eva, Mgr. eva.strejckova@detske-centrum.cz
Šímová Karolína karolina.simova@detske-centrum.cz
Sopuchová Eliška eliska.sopuchova@detske-centrum.cz
Štěpán Arnošt, Mgr. arnost.stepan@detske-centrum.cz
Štůralova Ivana ivana.sturalova@detske-centrum.cz
Tichavská Andrea andrea.tichavska@detske-centrum.cz
Trenzová Jiřina jirina.trenzova@detske-centrum.cz
Valentíková Helena helena.valentikova@detske-centrum.cz
Vítek Petr, Bc. petr.vitek@detske-centrum.cz
Vítková Michaela michaela.vitkova@detske-centrum-cz
Výborná Martina, Mgr. martina.vyborna@detske-centrum.cz
Žáčková Jarmila, Mgr. jarmila.zackova@detske-centrum.cz