7. Berušky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

7. Berušky

Učitel: Mgr. Petra Hanzelková, Mgr. Tereza Müllerová
Asistent pedagoga: Sabina Janoschcová 

Třídu „Berušky" navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let se středně těžkou až těžkou mentální retardací, kombinovanými vadami či specifickými syndromy. Každě dítě je jiné a vyžaduje specifickou podporu a individuální přístup.</p¬>

Děti v naší třídě verbálně nekomunikují, proto využíváme komunikačního systému VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), s kterým pracujeme každý den. Pracujeme i s jinými formami AAK (komunikace pomocí fotografií, zrakového komunikátoru či zástupných předmětů).

Každý den jsou děti součástí skupinových činností (ranní kruh, DIRfloortime, hudební a pohybové chvilky ve třídě i v tělocvičně…) a především s nimi pracujeme individuálně (strukturované úkoly, nácvik komunikace, motoriky, sebeobsluhy, orofaciální stimulace, míčkování, výtvarné a pracovní činnosti). Našimi hlavními cíli je rozvíjet děti ve všech těchto oblastech tak, aby byly co nejsamostatnější.</p¬>

Spolupracujeme s dalšími speciálními pedagogy (speciální pedagogická péče, podpora pohybového vývoje, logopedie). Děti využívají také speciálně pedagogické terapie dle aktuální nabídky (canisterapie, senzorická integrace).

Našim cílem je vytvořit dětem příjemné a podnětné prostředí, tak aby se do školky vždy těšily.

Výlet na Větřkovickou přehradu 14.6.2023

více fotografii zde

Červen 2023

více fotografii zde

Den dětí 1.6.2023

více fotografii zde

Výlet do Příbora 26.6.2023

více fotografii zde