Metody naší školy | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Metody naší školy

V naší škole ZŠ a MŠ Motýlek pedagogičtí pracovníci využívají:

Dlouhodobé pracovní zkušeností ze stáží, kurzů a školení z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Velké Británie, Spojených států amerických, Irska

Metody:

  • Bobath koncept
  • Vojtova metoda
  • Senzorická integrace
  • Bazální stimulace
  • Fyzická restrikce pro žáky s mentálním postižením
  • Tejpování
  • iPady ve výuce
  • Matematika a čtenářská gramotnost s iPadem v mateřské škole
  • Muzikoterapie
  • Zvládání agrese u osob s PAS
  • VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)
  • PECS (Picture Exchange Communication Systém)
  • Využití specifických pomůcek umožňující mobilitu a komunikaci
  • Pohybové hry
  • Screening PAS pomocí nástrojů CARS a CAST
  • Prvky Aplikované Behaviorální Analýza (ABA)
  • DIRFloortime
  • Smyslová stimulace, snoezelen
  • Logopedický asistent
  • Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina
  • „MAXÍK“ - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou