Napsali o nás | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Napsali o nás

MAGAZÍN PROMĚNY MSK – 25.5.2024

Základní a mateřská škola Motýlek v Kopřivnici patří mezi několik výjimek, které spravuje Moravskoslezský kraj. Je to proto, že ji navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jako taková zasluhuje sama speciální zájem. Jako dárek ke konci školního roku dostala vedle nezbytné rekonstrukce zbrusu novou moderní přístavbu v hodnotě šestadvaceti milionů korun.

Do opavské venkovní naučné stezky planetární soustavy přibyla nová planetka, nesoucí jméno legendární osobností polistopadového českého vysokého školství. Planetka Černohorský je zatím nejnovějším přírůstkem unikátního modelu.

Poptávka po místech v domovech, které pečují o seniory či potřebné, narůstá nejen v Moravskoslezském kraji. Kvalitu služeb i navýšení kapacity teď pomůže v Kopřivnici zlepšit nový Domov pod Bílou Horou.

Zdroj: ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 5. 2024 MAGAZÍN PROMĚNY MSK, odkaz zde


Speciální škola Motýlek se dočkala moderní přístavby

Kopřivnice (dam) – Na konci minulého týdne byla slavnostně uvedena do provozu nová přístavba Základní a Mateřské školy Motýlek v Kopřivnici. Ta se s rostoucím počtem dětí, které ji navštěvují, potýkala s nedostatkem prostor a speciální učebny postupně ustupovaly klasickým třídám. Tento dluh byl splacen právě novou přístavbou.

Po deseti letech od prvních úvah se ZŠ a MŠ Motýlek dočkala moderní přístavby. V dvoupodlažní dřevostavbě, propojené spůvodní budovou proskleným krčkem, se našel prostor pro speciální učebny, které škole chyběly. FOTO: DAVID MACHÁČEK
Po deseti letech od prvních úvah se ZŠ a MŠ Motýlek dočkala moderní přístavby. V dvoupodlažní dřevostavbě, propojené spůvodní budovou proskleným krčkem, se našel prostor pro speciální učebny, které škole chyběly. FOTO: DAVID MACHÁČEK

Dvoupodlažní dřevostavba s plochou střechou vyrostla na pozemku školy a s původní budovou je v obou patrech propojena elegantním proskleným krčkem. Škola má nově díky tomuto rozšíření k dispozici sedm specializovaných prostor. V patře se nachází výstavní dílna kombinovaná s vybavenou počítačovou učebnou, pracoviště zaměřené na senzomotorickou integraci, připomínající malou tělocvičnu, kde jsou k dispozici speciální houpačky, ribstoly, žíněnky i simulátor jízdy na koni. K dispozici je nově také pracoviště pro aplikovatelnou behaviorální analýzu, kde bude působit i školní poradenské pracoviště. Zcela speciální je pak místnost pro uklidňující individuální terapii žáků Motýlka vybavená zvláštním osvětlením, projektorem promítajícím na zeď podmořskou krajinu i dalším speciálním vybavením pro relaxaci. V přízemí je pak k dispozici větší místnost pro nácvik sociálních interakcí, prezentaci projektů žáků a podobně. Vedle je učebna, která se dá označit jako cvičný byt s plně vybaveným kuchyňským koutem.

V té budou žáci centra vedeni k co největší soběstačnosti. Velmi atraktivní je pak učebna, která má sloužit jako interaktivní pracoviště pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností. Ta má podobu malé, ale dobře vybavené kavárny. „Vypadá možná jako kavárna, ale jde o učebnu, ve které se žáci mají učit vzájemně komunikovat, pracovat jednotlivě i ve skupinách, a cílem je děti co nejlépe připravit na další etapy života po opuštění Motýlka,“ vysvětlil ředitel školy Marek Poruba s tím, že veřejnost bude mít možnost využít pohostinství kavárničky pouze v rámci některých akcí pořádaných školou.

Myšlenka rozšíření dětského centra o další prostory je stará už deset let. Vnitřní rozvržení budovy se během realizace mnohokrát upravilo, ale základní koncept, který vznikl v nedalekém ateliéru Kamil Mrva Architekts, zůstal stejný. Po letech příprav začala stavba vloni v březnu a hotova měla být zhruba za sedm měsíců. Ve skutečnosti se práce protáhly téměř o další půl roku. „Součástí projektu byla i úprava venkovního areálu školy. U nového objektu jsou vybudovány terasy s dřevěným povrchem s protiskluznou úpravou. Dále jsme zde instalovali plochu z umělé trávy, aby děti mohly využívat venkovního prostoru bez přezouvání. Nový objekt zčásti využívají zaměstnanci školy při výuce a péči o děti, část je vyhrazena pro provozní záležitosti, jako je malý sklad, školní dílna nebo třeba technická místnost s kotlem,“ popsal projekt Jaroslav Kania, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek. Kraj, který byl jediným investorem přístavby, za ni stavební firmě TVARSTAV – REAL, s. r. o., zaplatil 26,4 milionu korun. Ve skutečnosti ale bylo proinvestováno ještě více prostředků. „Rozpočet nepočítal s dalším speciálním vybavením. Ze sponzorských prostředků jsme tak kompletně vybavili senzorickou relaxační místnost, zaplatili televize v jednotlivých místnostech a další speciální vybavení. V součtu toho bylo zhruba za milion korun a mohli jsme si to dovolit jen díky přízni našich sponzorů,“ doplnil Marek Poruba. Kopřivnická Základní škola a Mateřská škola Motýlek je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou poruchy autistického spektra, mentální a tělesné postižení, nebo také těžké řečové vady. Kapacita školy je aktuálně zcela naplněná, dochází sem celkem 123 dětí nejrůznějšího věku.

Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 20/2024 ze dne 23.5.2024 odkaz zde


Magazín Kabelové televize - 02 Zprávy 01 Dětské centrum

ZŠ a MŠ Motýlek prošla rekonstrukcí, která s výstavbou nového objektu přišla na 26 milionů korun.

Zdroj: Magazín Kabelové televize 10. 11. 2023, odkaz zde


Magazín Kabelové televize - 02 Zprávy 01 Motýlek 2023

26. ročník mezinárodní přehlídky Motýlek byl opět dvoudenní.

Zdroj: Magazín Kabelové televize 10. 11. 2023, odkaz zde


Motýlek i tentokrát propojoval zdravé s handicapovanými

Kopřivnice (dam) – Šestadvacátý ročník Motýlka, přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem minulý pátek a sobotu opanoval kopřivnický kulturní dům. Zatímco páteční program byl určen především účinkujícím, na sobotní galaprogram byla zvána široká veřejnost. Zaplněný velký sál kulturního domu zhlédl pětadvacet čísel připravených víc než dvěma stovkami vystupujících.

Už třetím rokem zpestřuje přestávku v programu přehlídky Motýlek módní přehlídka připravená pedagogy a žáky pořádající Mateřské a základní školy Motýlek. FOTO: DAVID MACHÁČEK
Už třetím rokem zpestřuje přestávku v programu přehlídky Motýlek módní přehlídka připravená pedagogy a žáky pořádající Mateřské a základní školy Motýlek. FOTO: DAVID MACHÁČEK

I letošní Motýlek v oblacích pokračoval v integračním charakteru, a tak se na jevišti i v zákulisí setkávali účinkující s různě vážnými mentálními a kombinovanými handicapy se zcela zdravými dětmi, ať už to byly tanečnice zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana, TK Gradus, nebo vystupující z běžných základních škol. Jako již tradičně dominovala taneční vystoupení mnohdy s propracovanou výpravou. Nechyběla ale ani hudební vystoupení či muzikálová pohádka. Přestože o nemalou část programu se postarali žáci místní speciální školy, akce přilákala i hosty z velké dálky. Mezi vystupujícími nechyběli zástupci Itep la Boisierre z francouzského partnerského města Trappes nebo děti z 5. Základní školy s integračními odděleními v Myszkowě. Poprvé pak v programu kopřivnické přehlídky vystoupili také žáci Základní školy Pod Horou ze slovinského města Slovenske Konjice, se kterou Motýlek navázal spolupráci v rámci programu Erasmus.

Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 39/2023 ze dne 9.11.2023 odkaz zde


Proměny MSK – 20.5.2023

Na moderní sportovní halu ve Frenštátě pod Radhoštěm se těší žáci i sportovní spolky. Domov Duha na Novojičínsku promění rekonstruovaná budova i novostavba. Kopřivnický Motýlek prochází zásadní proměnou.

od 10:40 min

Zdroj: ZVEŘEJNĚNO DNE 20. 5. 2023 MAGAZÍN PROMĚNY MSK, odkaz zde


Zahájená přístavba za 23 milionů vrátí škole Motýlek specializované učebny, které jí schází

Kopřivnice (dam) – Budova Základní a mateřské školy Motýlek v letošním roce projde zásadním rozšířením. Na zahradě školy pro žáky se speciálními potřebami, sídlící na Smetanově ulici, už začalo budování dvoupodlažní přístavby, kde vzniknou specializované učebny.

Manažer kopřivnického hokejové klubu Jaroslav Hrubý předává symbolický šek s výtěžkem z dražby dresů.
FOTO: MAREK HAVRAN
Vizualizace přístavby budovy Základní a Mateřské školy Motýlek, jejíž stavba byla před časem zahájena. V objektu najde škola dostatek prostoru pro nejrůznější specializované učebny. REPRO: KAMIL MRVA ARCHITECTS

„V posledních několika letech se výrazně zvyšuje zájem o vzdělávání dětí na naší škole. Byli jsme nuceni všechny speciální místnosti postupně proměnit v běžné třídy a ztratili jsme odborné pracovny, kde můžeme lépe rozvíjet dovednosti žáků s různými typy handicapu,“ vysvětlil Marek Poruba, ředitel školy Motýlek.

Dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba s plochou střechou bude se stávající budovou propojena v obou podlažích spojovacím krčkem. V objektu přístavby má vzniknout větší multifunkční prostor, který bude využíván například pro celoškolní akce, setkání s rodiči a podobně. Dále bude v objektu zbudována a vybavena dílna pro nejrůznější pracovní činnosti a terapie, kde bude možné pracovat s keramikou i dalšími materiály, vzniknout má smyslová místnost nebo prostor pro senzorickou integraci, který si lze představit jako malou speciálně vybavenou tělocvičnu určenou například pro terapie s autistickými žáky.

V nových prostorách vznikne i ‘cvičný byt’, malá domácnost s kuchyní, kde si klienti školy budou mít možnost prakticky vyzkoušet činnosti z běžného samostatného života. Podobným bezpečným prostorem, kde budou moci žáci školy získávat zkušenosti tentokrát z pracovního uplatnění, bude malá kavárna, která zde vznikne a měla by být přístupná i veřejnosti.

„Modernizace školy přispěje ke zkvalitnění přípravy pro začlenění žáků do praktického života, rozvoj jejich samostatnosti a nezávislosti. Cílem je zajištění lepší a kvalitnější školní výuky s důrazem na sociální integraci žáků, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců školy a zkvalitnění aktivního zapojování žáků do běžného života,“ zdůvodnila investici Nikola Birklenová, mluvčí Moravskoslezského kraje, který školu Motýlek zřizuje a financuje i její rozšíření.

Vzhledem k charakteru objektu stavba zohledňuje požadavky na bezbariérové řešení v souladu s platnou vyhláškou pro navrhování budov pro osoby s tělesným postižením. Ve stávajícím objektu dojde ke stavebním úpravám, kdy z části stávajících tříd v přízemí i v prvním patře vznikne spojovací chodba. V přístavbě bude na spojovací krček v obou podlažích navazovat hlavní chodba s centrálním schodištěm. V přízemí budou tři učebny a v patře čtyři učebny. Součástí přístavby bude i bezbariérové WC, malý sklad a technická místnost, ve které bude umístěn plynový kotel pro vytápění objektu. V okolí stavby budou nové chodníky z betonové zámkové dlažby a okapové chodníky z plaveného štěrku. V rohu mezi přístavbou a spojovacím krčkem vznikne malá plocha z oblázků pro terapii bosých nohou. Dále zde bude vybudováno hřiště z umělé trávy, aby děti mohly využívat venkovní prostor bez přezouvání. Před vstupy do přístavby vyrostou terasy s dřevěným povrchem.

Kraj jako investor podle uzavřené smlouvy za přístavbu školy zaplatí víc než 22,852 milionu korun. Veškeré tyto prostředky budou hrazeny přímo z rozpočtu Moravskoslezského kraje bez dalšího externího financování. Příprava přístavby začala už před několika lety. Zadávací řízení, ve kterém kraj z osmi došlých nabídek vybíral zhotovitele, pak začalo vloni v září. Vítězně z něj vzešla novojičínská firma TV Arstav-Real, s. r. o., a ta také v polovině března převzala staveniště. Na dokončení díla má firma podle smlouvy 220 dnů a výstavba by měla být ukončena 20. října 2023. Stavební práce by podle ředitele Motýlka Marka Poruby neměly nijak významně ovlivnit fungování školy. „Přístavba vzniká samostatně bez zásahu do naší stávající budovy. Stavba spojovacích krčků a úpravy ve stávající budově by pak měly být provedeny v průběhu letních prázdnin, takže provoz školy nezasáhnou,“ uvedl Marek Poruba.

Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 14/2023 ze dne 13.4.2023 odkaz zde


Premiérový P.O.K.U.S. byl úspěšný

Kopřivnice (dam) – Čtyřiadvacet institucí prezentovalo před týdnem svou nabídku určenou především lidem s různými typy tělesného nebo mentálního handicapu na akci nazvané 1. mezioborový P.O.K.U.S. Ve velkém sále kulturního domu byl připraven jakýsi veletrh škol, sociálních a volnočasových služeb, ale i možností pracovního uplatnění. „Chceme, aby ať už naši žáci, nebo klienti jiných zařízení mohli na jednom místě získat informace o tom, kam se vydat a kde hledat pomoc poté, co Motýlka opustí,“ říká Marek Poruba, ředitel této kopřivnické speciální mateřské a základní školy. Motýlek v minulosti přímo ve škole pořádal kulaté stoly, které měly podobný cíl.

Manažer kopřivnického hokejové klubu Jaroslav Hrubý předává symbolický šek s výtěžkem z dražby dresů.
FOTO: MAREK HAVRAN
První mezioborový P.O.K.U.S. prezentoval lidem s postižením a jejich rodinám nabídku sociálních služeb a vzdělávání. FOTO: DAVID MACHÁČEK

„Problém byl, že tam se prezentovaly třeba tři čtyři zařízení nebo služby a navíc jsme neměli dostatečnou kapacitu. Tady je jich pod jednou střechou skoro třicet z celého Moravskoslezského kraje. Zvolili jsme také formu, kdy každý návštěvník využije nabídky jen těch stánků, které ho zajímají, místo toho, aby v rámci kulatého stolu poslouchal i informace, které nevyužije,“ doplnil Marek Poruba.

Premiérového ročníku se během čtvrtečního odpoledne účastnily asi stovky lidí. Organizátoři byli podle Poruby s účastí velmi spokojeni. Předpokládají, že by se z akce měla v dalších letech stát tradice. Další ročník je plánován na únor a organizátoři očekávají více vystavujících subjektů.

Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 12/2023 ze dne 30.3.2023 odkaz zde


P.O.K.U.S. má zprostředkovat nabídku pro handicapované

Kopřivnice (dam) – Přesně za týden ve čtvrtek 23. března proběhne na půdě kopřivnického kulturního domu 1. mezioborový P.O.K.U.S.

Akce je určená klientům s handicapem, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i široké veřejnosti. Cílem akce je spojit pod jednou střechou školskou, sociální a pracovní sféru, a poskytnout tak handicapovaným klientům co možná nejucelenější přehled možností, které mohou využít ke zkvalitnění svého života a naplnění jejich budoucích představ a skutečných potřeb.

„Pro snazší orientaci návštěvníků plánujeme rozmístění prezentujících podle pěti barevných okruhů, na které bude P.O.K.U.S. zaměřen. Půjde o Poradenství, Oddech, Kariéra, Uplatnění a Socializace. Rádi přivítáme zejména handicapované klienty a jejich rodiče z Moravskoslezského kraje, širokou veřejnost, odbornou veřejnost, zástupce městských úřadů a také nové zájemce z řad zaměstnavatelů a podobně,“ říká Marek Poruba, ředitel místní Základní školy a Mateřské školy Motýlek, která společně se Speciálně pedagogickým centrem pro tělesně a mentálně postižené Nový Jičín akci pořádá.

V pozici těch, kteří budou prezentovat svou nabídku pro handicapované lidi, případně jejich rodiny, bude celkem 7 poradenských a 5 školských institucí, 7 zařízení poskytujících socializaci, jedno volnočasové zařízení a také úřad práce zastřešující oblast uplatnění. Mezioborový P.O.K.U.S. potrvá od 13 do 17 hodin.

Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 10/2023 ze dne 16.3.2023 odkaz zde


Magazín Kabelové televize - 02 Zprávy 03 ZKRATKA

  • Město Kopřivnice spouští zkušební verzi nového webu.
  • Spolek Vlčovjané chystá zájezd na divadlo do Ostravy.
  • Začínají běžecké tréninky Zaběhni si Zátopka.
  • Excalibur Army uzavřela na IDEXu kontrakt na výrobu vozidel na podvozcích Tatra za 1,8 mld. Kč.
  • DC Motýlek chystá kulatý stůl poprvé v KDK.

  Zdroj: Magazín Kabelové televize 3. 3. 2023, odkaz zde


  Hokejisté pomohli aukcí dresů

  Manažer kopřivnického hokejové klubu Jaroslav Hrubý předává symbolický šek s výtěžkem z dražby dresů.
FOTO: MAREK HAVRAN
  Manažer kopřivnického hokejové klubu Jaroslav Hrubý předává symbolický šek s výtěžkem z dražby dresů. FOTO: MAREK HAVRAN

  Kopřivnice (mha) – Příjemnou slavnostní předehru mělo středeční utkání II. hokejové ligy v Kopřivnici. Před zápasem 36. kola HC ISMM Kopřivnice – AZ Havířov se uskutečnil na ledové ploše krátký ceremoniál, při kterém manažer kopřivnického klubu Jaroslav Hrubý předal symbolické šeky z výtěžku z on-line aukce dresů, která se konala při příležitosti oslav 90 let kopřivnického hokeje. Poukázku na 20 tisíc korun pro MŠ a ZŠ Motýlek Kopřivnice převzal ředitel školy Marek Poruba, šek na 5 tisíc korun na rehabilitační potřeby převzala ve středovém kruhu za potlesku osmi stovek hokejových fanoušků Karolína Dejová.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 6/2023 ze dne 16.02.2023 odkaz zde


  Magazín Kabelové televize - Motýlek 2022

  Po dvou letech se na podium KDK vrátil Motýlek, tentokrát s úsměvem.

  Zdroj: Magazín Kabelové televize 14. 11. 2022, odkaz zde


  Motýlek znovu zaplnil kulturní dům diváky

  Pětadvacátý ročník přehlídky zpěvu, tance a dramatické tvorby Motýlek nesl podtitul Motýlek s úsměvem. Hlavní, skoro pět hodin trvající program nabídl bezmála tři desítky představení nejen dětí se zdravotním handicapem.<br>FOTO: DAVID MACHÁČEK
  Pětadvacátý ročník přehlídky zpěvu, tance a dramatické tvorby Motýlek nesl podtitul Motýlek s úsměvem. Hlavní, skoro pět hodin trvající program nabídl bezmála tři desítky představení nejen dětí se zdravotním handicapem.
  FOTO: DAVID MACHÁČEK

  Kopřivnice (dam) – Plnohodnotný návrat před publikum si v sobotu 5. listopadu k pětadvacátým narozeninám nadělila přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby Motýlek. Přehlídka, která před čtvrtstoletím vznikla vlastně jako interní akademie zdejší speciální školy pro děti z různým tělesným a mentálním handicapem, se během let proměnila ve vyhledávanou kulturní a společenskou událost realizující ideu nenásilné integrace vystupujících do majoritní společnosti. Letos pozvání do Kopřivnice přijaly zhruba dvě desítky zařízení pečujících a vzdělávajících děti i dospělé s nějakým typem postižení. Ti na jevišti velkého sálu kulturního domu předvedli zhruba pětihodinovou galashow, které dominovala nejrůznější taneční představení, ale došlo i na muzicírování nebo muzikálovou pohádku. Odpolednímu hlavnímu programu předcházely dopolední tvořivé dílny, které nejen účinkující bavily v době probíhajících pódiových zkoušek. Letošní jubilejní Motýlek s úsměvem dokázal kulturní dům zaplnit zhruba ze dvou třetin. Další ročník s podtitulem Motýlek v oblacích organizátoři ohlásili na 4. listopad 2023.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 39/2022 ze dne 10.11.2022 odkaz zde


  Motýlek přiletí do Kopřivnice již po pětadvacáté

  V sobotu 5. listopadu od 14 hodin se v Kulturním domě Kopřivnice uskuteční 25. ročník mezinárodní přehlídky Motýlek. Jde o veřejnou prezentaci tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí a mládeže, jejíž hlavní ideou je integrace účinkujících do společnosti.

  Na Motýlkovi se představí děti různého věku i druhu postižení, pro které je přehlídka nejen příležitostí předvést své dovednosti a navzájem se inspirovat, ale hlavně oblíbenou společenskou událostí. „Již v sobotu dopoledne od 9 hodin budou v kulturním domě připraveny výtvarné dílny, do nichž se budou moci zapojit jak účinkující, tak i ostatní příchozí děti. Odpoledne jsou všichni srdečně zváni ke zhlédnutí připraveného programu, na který se už všichni vystupující po dvouleté koronavirové odmlce velice těší,“ uvedli organizátoři.

  Hlavním pořadatelem akce je Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice spolu s Kulturním domem Kopřivnice. Akce je dotačně podpořena z městského rozpočtu.

  Ing. Mgr. Lucie Macháčková
  vedoucí oddělení vnějších vztahů
  tel.: 556 879 439, 733 145 668
  lucie.machackova(zavináč)koprivnice.cz

  Zdroj: Tiskové zprávy ze dne 1.11. 2022 odkaz zde


  Magazín Kabelové televize - Motýlek 2021

  Zdroj: Magazín Kabelové televize 15. 11. 2021, odkaz zde


  Program letošního Motýlka zkrouhla doporučení hygieniků

  Taneční vystoupení na písničku Když nemůžeš, tak přidej z repertoáru Mirai načalo druhou polovinu letošního, poněkud okleštěného ročníku přehlídky Motýlek v kulturním domě. FOTO: DAVID MACHÁČEK
  Taneční vystoupení na písničku Když nemůžeš, tak přidej z repertoáru Mirai načalo druhou polovinu letošního, poněkud okleštěného ročníku přehlídky Motýlek v kulturním domě. FOTO: DAVID MACHÁČEK

  Kopřivnice (dam) – Návrat někam k prvním ročníkům akce připomínala letošní okleštěná přehlídka Motýlek. Stejně jako v začátcích šlo o akci určenou pouze žákům a učitelům pořádající Základní a Mateřské školy Motýlek, kteří tvořili jak vystupující, tak publikum. Přesto daly děti a učitelé z Motýlka dohromady šest hudebních a tanečních čísel, které daly dohromady zhruba hodinový pořad.

  Na jevišti velkého sálu kulturního domu se postupně objevilo pásmo lašských písniček a tanců, dramatické ztvárnění písničky z populární disneyovky Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, choreografie na píseň kapely Mirai, poetické Motýlí probuzení i muzikálové číslo na motivy filmu Ať žijí duchové. V závěru si vyučující z Motýlka zatančili Jeruzalému a nechyběla ani tradiční tečka v podobě společného zpěvu písně Skálo, skálo. Chudší průběh přehlídky Motýlek mělo na svědomí doporučení hygieniků pořadatelům. Ti doufají, že v příštím roce si už lidé užijí plnohodnotný festival.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 40/2021 ze dne 11.11.2021 odkaz zde


  Magazín Kabelové televize ve zkratce - 24. ročník Festivalu Motýlek

  Zdroj: Magazín Kabelové televize 8. 11. 2021, odkaz zde


  Zřejmě chladná voda měla vliv na nižší účast Větřkovického triatlonu

  Darina Krausová z AK EZ Kopřivnice se již potřetí v řadě stala v ženách vítězkou Větřkovického triatlonu, svůj loňský čas dokonce výrazně vylepšila.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
  Darina Krausová z AK EZ Kopřivnice se již potřetí v řadě stala v ženách vítězkou Větřkovického triatlonu, svůj loňský čas dokonce výrazně vylepšila. FOTO: DAVID MACHÁČEK

  Větřkovice (cab) – Chladné a deštivé počasí předchozích dnů ovlivnilo účast XII. ročníku Větřkovického triatlonu, který se na místní přehradě letos konal první zářijovou neděli. Oproti minulým rokům se startovní pole zúžilo téměř na polovinu a náročný závod nakonec absolvovalo 79 jednotlivců (65 na dlouhé trati, sedm žen kategorie „hobby“, sedm v kategorii žactva a dorostu) a osm štafet.

  Triatlon odstartoval v 10 hod. na pláži u depa plaveckou částí, a to nejprve žákovských kategorií a poté dospělých, s obrátkou a měřící zhruba 600 m. Následovala cyklistická část, v níž se triatlonisté vydali kolem přehrady přes Horní a Dolní Sklenov, poté účastníky prověřil náročný výjezd ke zvoničce na Vrších, sjezd do Hájova a po zhruba 11 km se vraceli zpět do depa. Muži a ženy, kteří si zvolili dlouhou trať, jeli tento okruh dvakrát, stejně jako členové štafet na tomto úseku, ženy na krátké trati absolvovaly „pouze“ jedno kolo. Trasa závěrečné běžecké disciplíny s délkou přes 4 km vedla okolím přehrady s prudkým výběhem na Větřkovickou hůrku, následným seběhem pod hráz přehrady a finišem do cíle po schodech hráze.

  Celkovým vítězem se stal Jakub Boček (Novatop Bike Team) v čase 1:29:18 hod., vítěz kategorie muži 30–39 let, druhé místo obsadil s odstupem pouhých 14 s Vlastimil Czerný (PK Bohumín), první mezi muži 40–49 let, a třetí skončil v čase 1:34:57 hod. druhý muž kategorie 40–49 let Tomáš Nahorniak (BK u zahrad). V ženské kategorii již potřetí za sebou zvítězila Darina Krausová (AK EZ Kopřivnice), první v kategorii 40–49 let, která časem 1:52:26 hod. svůj loňský výkon vylepšila o sedm minut. Druhé místo obsadila v čase 2:02:12 hod. její oddílová kolegyně Kristina Čablová, jediná startující v kategorii žen 30–39 let, a celkově třetí skončila v čase 2:10:57 hod. Lenka Polášková z Kopřivnice, druhá mezi ženami 40–49 let.

  Mládežnickým kategoriím, které však byly vzhledem k náročnosti této disciplíny málo obsazené, dominovala vítězka Českého poháru v triatlonu dorostenek Nikola Chovanečková (TITAN TRILIFE Zlín). V dorostencích startoval Tomáš Kokotek, ve starších žácích Matěj Pilát (PK NJ), ve starších žačkách zvítězila Andrea Czerná (PK Bohumín) před Julií Kvasničkovou a Nikol Šelongovou, jedinou účastnicí kategorie mladších žaček byla Lucie Šenkeříková. „Chceme podporovat především tyto kategorie, proto také dostali kromě medailí i ceny,“ dodal hlavní organizátor Miroslav Chovanec. V závodě štafet zvítězilo v čase 1:23:38 hod. trio Petr Šimůnek, Hynek Tekula a Ondřej Blaha, o téměř pět minut později finišovala štafeta Václav Chaloupecký, Ladislav Peš a Ondřej Libiš, již s větším odstupem (1:40:18 hod.) pak dorazila do cíle třetí štafeta Fišnar, Kmet, Fišnar.

  I letos byla část startovného a finanční částka vybraná v době konání závodu věnována na charitativní účely. Opět putuje do ZŠ a MŠ Motýlek, centra pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně na zakoupení speciální pomůcky Air Track. „Cílem bylo vybrat 13 tisíc korun, což je cena této pomůcky, nakonec se vybralo ještě o tři stovky více. Jsme za to moc rádi,“ pochvaloval si po závodě Miroslav Chovanec.

  Z výsledků Větřkovického triatlonu (4. 9., XII. ročník): dlouhá trať: kategorie junioři 18–19 let: 1. A. Kohan (Kohi Team).; kat. muži 20–29 let: 1. L. Turek (Bike Team Beskydy), 2. T. Jurečka (Tichá), 3. P. Musálek (Hukvaldy); kat. muži 30–39 let: 1. J. Boček (Novatop Bike Team), 2. D. Matúška (Tatra), 3. L. Dlouhý (Příbor); kat. muži 40–49 let: 1. V. Czerný (PK Bohumín), 2. T. Nahorniak (BK u zahrad), 3. R. Jašek (Partyja Frenštát p. R.); kat. muži 50–59 let: 1. V. Mácha (Bartošovice n. M.), 2. D. Fiala (ELEVEN-MERCEDES-MITAS Team), 3. M. Polášek (Kopř.); kat. muži od 60 let: 1. L. Gočaltovský (Triatlon klub Hranice-ROCKTECHNIK TRIATLON); kat. ženy 20–29 let: 1. L. Konvičková (MTB PiraňaŽŽ Příbor); kat. ženy 30–39 let: 1. K. Čablová (AK EZ Kopř.); kat. 40–49 let: 1. D. Krausová (AK EZ Kopř.), 2. L. Polášková (Kopř.), 3. R. Kaletová (Dolní Lutyně); kat. ženy 50–59 let: 1. M. Metzová (MK Seitl Ostrava), 2. S. Lacigová (TITAN TRILIFE Zlín); krátká trať: ženy hobby: 1. K. Píchová, 2. B. Klimošová (Kilpi Kome klub), 3. L. Petrová (Kunčice p. O.); kat. dorostenci 16–17 let: 1. T. Kokotek; kat. dorostenky 16–17 let: 1. N. Chovanečková (TITAN TRILIFE Zlín); kat. starší žáci 14–15 let: 1. M. Pilát (PK Nový Jičín); kat. st. žačky 14–15 let: 1. A. Czerná (PK Bohumín), 2. J. Kvasničková, 3. N. Šelongová; ml. žačky: 1. L. Šenkeříková (SK Kopř.); štafety: 1. P. Šimůnek, H. Tekula, O. Blaha, 2. V. Chaloupecký, L. Peš, O. Libiš, 3. Fišnar, Kmeť, Fišnar.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 31/2021 ze dne 09.09.2021 odkaz zde


  Hokejisté předali Motýlku šek z vydražených dresů

  Text: Z vydražených hokejových dresů putuje MŠ a ZŠ Motýlek 20 tisíc korun.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
  Text: Z vydražených hokejových dresů putuje MŠ a ZŠ Motýlek 20 tisíc korun. FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

  Kopřivnice (cab) – Kvůli pandemické situaci a dalším okolnostem předal kopřivnický hokejový klub výtěžek z aukce dresů Základní škole a Mateřské škole Motýlek až po roce a půl. Místní zařízení pro děti s více vadami, které v současnosti poskytuje komplexní speciální pedagogickou, rehabilitační a logopedickou péči, bude moci pro různé terapie využít částku 20 tisíc korun.

  Kopřivničtí hokejisté nastoupili 15. ledna ve 32. druholigovém kole v domácím utkání proti Novému Jičínu ve speciálních dresech, které byly následně uvolněny do dražby. Hlavním motivem na dresu byla podobizna Radka Bonka, jenž zvítězil v anketě Hráč historie kopřivnického hokeje a jehož dres byl ten večer vyvěšen pod strop stadionu. I přes slavnostní nádech mělo toto benefiční utkání hořkou příchuť, těsně před jeho konáním totiž zemřela Dagmar Jančálková, dlouholetá ředitelka Motýlka, která jej vedla od jeho vzniku v roce 1994. Na její práci nyní navazuje současný ředitel Marek Poruba, jenž z rukou předsedy HC Kopřivnice Miroslava Kubátka a manažera družstva mužů Jaroslava Hrubého převzal v pondělí 28. června zmiňovaný šek na 20 tisíc korun.

  Kopřivnický klub má podobnou akci naplánovanou znovu. „Uvidíme, co nám covidová situace dovolí, ale rádi bychom další benefiční utkání odehráli 29. prosince doma proti nováčkovi soutěže, béčku Komety. Opět bychom to chtěli svázat s nějakým motivem a o první přestávce plánujeme dát prostor i dětem z Motýlka, aby ukázaly, co se na podzim ve škole bruslení naučily,“ prozradil Jaroslav Hrubý.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 26/2021 ze dne 15.07.2021 odkaz zde


  Zakladatelku Motýlka připomíná její citát

  Děti ze speciální školy Motýlek minulý pátek pomohly s odhalením pamětní desky Dagmar Jančálkové.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
  Děti ze speciální školy Motýlek minulý pátek pomohly s odhalením pamětní desky Dagmar Jančálkové. FOTO: DAVID MACHÁČEK

  Kopřivnice (dam) – Rok a čtyři měsíce po jejím náhlém skonu byla v pátek 14. května na budově Základní školy a Mateřské školy Motýlek odhalena pamětní deska Dagmar Jančálkové. Jednoduchá kovová deska s gravírovaným portrétem a citátem „I malý úsměv je vstupní branou k radosti“ je umístěna u vchodu do budovy školy, kterou Dagmar Jančálková v roce 1994 založila a až do své smrti vedla. Podle slov jejího stávajícího ředitele Marka Poruby byla Dagmar Jančálková mimořádnou ženou a osobností, která celý svůj život zasvětila vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Starosta Miroslav Kopečný na někdejší ředitelku Motýlka a dlouholetou kolegyni z komunální politiky vzpomínal jako na člověka s velkým nadhledem a na ženu, která vybudovala školu se skvělou pověstí a obrovským odborným renomé. „Pro školu dělala maximum a měla spoustu dalších plánů, které, jak věřím, se ještě podaří realizovat,“ nechal se slyšet starosta Kopečný. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociálních věcí Jiří Navrátil ocenil rychlou realizaci myšlenky na odhalení desky. „Jako Kopřivničan jsem rád, že nečekáme desítky let, až někomu odhalíme desku. Chci poděkovat, že si Dášu budeme takto připomínat. Možná do budoucna město rozhodne o pojmenování některé ulice,“ prohlásil náměstek Navrátil.

  Vzpomínku na Dagmar Jančálkovou, které se přes nevlídné počasí i dobu, která podobným setkáním nepřeje, účastnilo několik desítek lidí, symbolicky orámovaly na začátku báseň Mít život rád a na konci píseň Skálo, skálo. Ty má řada místních lidí pevně spjatých s přehlídkou zpěvu, tance a dramatické tvorby handicapovaných dětí Motýlek, u jejíhož založení rovněž stála.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 20/2021 ze dne 20.05.2021 odkaz zde


  Ředitelku Motýlka připomene pamětní deska

  Výročí úmrtí Dagmar Jančálkové z Motýlku připomnělo pietní místo u vchodu. Na jaře jej má nahradit pamětní deska. FOTO: D. MACHÁČEK
  Výročí úmrtí Dagmar Jančálkové z Motýlku připomnělo pietní místo u vchodu. Na jaře jej má nahradit pamětní deska. FOTO: D. MACHÁČEK
  -

  Kopřivnice (dam) – Od středy 6. ledna až do konce minulého týdne si učitelé, žáci, rodiče i kolemjdoucí mohli připomenout loňský skon Dagmar Jančálkové. Dlouholetá ředitelka speciální školy Motýlek zemřela po krátké nemoci právě před rokem. „Chtěli jsme si paní ředitelku a to, co pro naši školu udělala, připomenout v tuto chvíli alespoň pietním místem, které jsme vytvořili u vchodu do budovy,“ řekl Marek Poruba, který Základní a Mateřskou školu Motýlek vede od léta.

  Lidé tak na oblíbenou ředitelku mohli zavzpomínat, položit květinu nebo zapálit svíčku.

  Původní plán školy byl první výročí úmrtí Dagmar Jančálkové připomenout odhalením pamětní desky, která má podtrhnout její zásluhy o vznik a především dlouholetý rozvoj školy. „Deska ještě není připravená a ani jsme na její dokončení v původně zamýšleném termínu příliš netlačili. Vzhledem ke stávajícím omezením by stejně nebylo možné, aby se odhalení desky účastnilo více lidí, kteří by si Dagmar Jančálkovou chtěli připomenout,“ vysvětlil Marek Poruba. Nový termín odhalení pamětní desky tak byl stanoven na 14. května, na den druhých nedožitých narozenin Dagmar Jančálkové. „Chceme pozvat lidi, kteří jsou s naší školou spojení stejně jako zástupce radnice, hejtmanství i širokou veřejnost. Věřím, že v jarním termínu nám to už situace umožní,“ nechal se slyšet Marek Poruba.

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 2/2021 ze dne 14.01.2021 odkaz zde


  Motýlek se školil

  Ve dnech 26. a 27. srpna 2020 se Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici podařilo díky finančním sponzorským darům zorganizovat dvoudenní školení s názvem „Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním“. Toto školení vedli velice uznávaní odborníci NAUTIS v Praze PhDr. Hynek Jůn, Ph.D a Bc. Kateřina Balická, DiS.

  Školení obsahovalo opatření a postupy v souvislosti s nežádoucím (problémovým) chováním u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet školených pedagogických pracovníků školy Motýlek byl limitován na 15 účastníků. Tento dvoudenní kurz byl koncipován ryze prakticky. Během kurzu pedagogičtí pracovníci pracovali ve skupinách, osvojili si základy fyzických úchopů, které mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování právě u dětí a žáků se SVP ve škole Motýlek. Dále byly účastníkům navrženy krizové scénáře pro konkrétní děti a žáky tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich nežádoucím chováním. Kurz byl akreditován MPSV a všech 15 účastníků obdrželo certifikát o ukončení kurzu.

  PhDr. et Mgr. Marek Poruba
  ředitel ZŠ a MŠ Motýlek

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 35/2020 ze dne 08.10.2020, odkaz zde


  Noví ředitelé Moravskoslezského kraje

  Zdroj: Magazín Kabelové televize 25. září 2020, odkaz zde


  Minizátopka se zúčastnilo jen pět školek

  Kopřivnice (cab) – Kvůli letošní koronavirové situaci se letošního běžeckého štafetového závodu mateřských škol Minizátopek, který se u příležitosti Běhu rodným krajem Emila Zátopka uskutečnil ve čtvrtek 17. září na 175 m dlouhé dráze hřiště ZŠ E. Zátopka, zúčastnilo pouze pět družstev.

  Tyto souboje dětí si nikdy nenechala Dana Zátopková ujít, již v loňském roce však kvůli zdravotním potížím nemohla přijet. Letos už bohužel nemohla malé sportovce povzbuzovat ani na dálku, v březnu v 97 letech zemřela. Přítomni však byli olympijský vítěz z Tokia z r. 1964 ze stíhacího závodu jednotlivců v dráhové cyklistice Jiří Daler i bratři Pavel a Oldřich Svojanovští, kteří spolu získali ve veslování stříbro na olympiádě v roce 1972 a bronz v roce 1976.

  Každou mateřskou školu reprezentovalo deset dětí a každé z nich uběhlo jeden okruh. Vítězem se stala časem 7:32,88 min. MŠ Jeřabinka, loni třetí, pouhé tři sekundy zpět zůstala MŠ Česká, která tak obhájila loňské stříbro, a to v úplně totožném čase. Na třetím místě se umístil loňský vítěz MŠ Krátká (7:43,72 min.), čtvrtá skončila MŠ I. Šustaly (7:57,06 min.) a pátou příčku obsadili závodníci z Dětského centra Motýlek (8:25,09 min.).

  Zdroj: Kopřivnické noviny číslo 33/2020 ze dne 24.09.2020, odkaz zde


  Motýlek v listopadu nebude, plánuje se jeho okleštěná verze

  Kopřivnice (dam) – Bohužel i přehlídce Motýlek přistřihl covid-19 křídla. V tradiční podobě ani v obvyklém listopadovém termínu se přehlídka neuskuteční. „Rozhodně ale chceme, aby Motýlek v letošním školním roce proběhl. Zatím jej plánujeme na březen,“ uvedl Marek Poruba, ředitel pořádající speciální Základní a mateřské školy Motýlek. Čtyřiadvacátý ročník přehlídky bude výrazně okleštěný, velká dvoudenní akce se stovkami účinkujících a ještě vyšším počtem diváků se z velkého sálu kulturního domu přesune do kinosálu. „Bohužel většina našich tradičních účastníků, které jsme oslovili, má obavy se přehlídky účastnit i kvůli tomu, že všichni naši klienti jsou v rizikových skupinách. Proto zřejmě Motýlek bude především v režii naší školy a chystáme také streamování programu přes internet, aby naši přátelé mohli být na Motýlku alespoň virtuálně s námi,“ doplnil Marek Poruba s tím, že podrobnosti se ještě budou upřesňovat.

  Zdroj: číslo 31/2020 ze dne 10.09.2020, odkaz zde


  Ředitelem Motýlku je Marek Poruba

  Kopřivnice (dam) – Od prvního srpna Základní a mateřskou školu Motýlek vede nově jmenovaný ředitel Marek Poruba, slavnostního uvedení do funkce se ale dočkal až minulou středu za účasti náměstků Moravskoslezského kraje. Marek Poruba na zdejší škole, zaměřené především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, působí už od roku 2008. V létě jej Rada Moravskoslezského kraje jako zřizovatel školy Motýlek jmenovala na místo, které se uvolnilo po náhlém úmrtí dlouholeté ředitelky Dagmar Jančálkové na počátku letošního roku.

  „Mým hlavním cílem je zachovat celou filozofii naší školy tak, jak ji nastavila má předchůdkyně. Ve chvíli, kdy škola velmi dobře funguje a má vynikající pověst nejen v rámci kraje, ale v celé republice, a dokonce i v zahraničí, není z mého pohledu potřeba dělat žádné velké změny, ale abychom se drželi nastaveného trendu, nesmíme usnout na vavřínech a stále být progresivní,“ říká ředitel Marek Poruba, který svůj první školní rok v pozici ředitele začíná v nejistotě vyvolané tím, jak v dalších měsících bude chod školství ovlivňovat situace okolo covid-19.

  Základní a mateřská škola Motýlek, kterou navštěvuje 113 dětí, z nichž mnohé vyžadují zvláštní péči i specifický postup při vzdělávání, neboť často mají tělesná i mentální postižení, v Kopřivnici funguje od roku 1993 a je velmi úspěšná. „V našem oboru jsme známí, dostáváme mnoho žádostí o praxe a stáže a spolupracujeme i se zahraničními školami tohoto typu. Proto, aby výchovně-vzdělávací proces byl i nadále na vysoké úrovni, je potřeba, aby naši pedagogové byli co nejvíce kvalifikovaní. V naší práci využíváme moderní postupy i technologie a v tomto ohledu se svět kolem nás velmi rychle vyvíjí,“ uvědomuje si Marek Poruba.

  I proto se škola neustále snaží sledovat trendy nejen u nás, ale i za hranicemi. Aktuálně končí projekt založený na výměně pedagogů a dobré praxe mezi Motýlkem a londýnskou Speciální školou Stephena Hawkinga. Výměna zkušeností financovaná z evropského programu Erasmus+ měla sice původně skončit už dříve, ale projekt byl prodloužen kvůli koronavirové epidemii. V nejbližší době se pak rozjede obdobný projekt spolupráce se speciální školou v severopolském městě Olštýn.

  Zdroj: číslo 31/2020 ze dne 10.09.2020, odkaz zde