Ochrana osobních údajů | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace:

Moore Advisory CZ s.r.o.
IČO: 09692142,
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka,
email: petr.stetka@moore-czech.cz,
telefon: +420 734 647 701,

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice, IČ: 64125912 jako správce osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizací,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.