Arteterapie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Arteterapie

Untitled document

Arteterapie - léčebný postup, který využívá jako hlavního prostředku poznání výtvarnou tvorbu jedince. Ta ovlivňuje jak momentální rozpoložení člověka, tak i jeho vztahy v reálném světě. Dnes se arteterapie uplatňuje jako metoda léčby i osobnostního růstu.

Co to je arteterapie?

Slovo arteterapie pochází z latinského pojmu ars a řeckého terape. V překladu se jedná o léčbu uměním. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii, jindy je chápána jako obor samostatný. Dá se zde hovořit o dvou základních proudech. V prvním je léčebný efekt spatřován již v samotné tvůrčí činnosti. Naopak druhý směr vyzdvihuje výtvory a jejich následnou interpretaci. Je zde pracováno s dílem samotným, které může o svém tvůrci mnohé vypovídat, a analyzovány bývají též prožitky z procesu vytváření dané věci. Právě prostřednictvím této tvorby je možné dobrat se konfliktů a problémů, které by třeba verbálně vyřčeny nikdy nebyly.

Při vývoji tohoto oboru byly na počátku snahy zaměřeny zejména na rozbor děl duševně nemocných pacientů. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala využívat ve 30. a 40. letech dvacátého století. V České republice se arteterapievyužívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V rolích arteterapeutů dnes působí absolventi celé řady oborů, jde většinou o speciální a výtvarnou pedagogiku, psychologii či obory lékařské. Úkolem arteterapeuta je vedení výtvarné činnosti skupiny či jednotlivce, využívat jeho projevů a analyzovat je.

Přínos arteterapie - mezi základní pozitivní vliv léčby uměním lze uvést:

  • uvolnění
  • nalezení skrytých obtíží
  • zbavení seúzkostiči strachu
  • vyjádření emocí
  • posíleníkomunikace
  • porozumění svým pocitům
  • podpora kreativity a spontánnosti
  • podporasebevědomí

Techniky a průběh arterapie

Mezi arteterapeutické techniky lze uvést plošnou (např. kresbakoláž) a prostorovou tvorbu (např. vytváření z hlíny, papíru). Při práci není nutné výtvarné nadání. Estetická úroveň vzniklých děl zde není rozhodující, důraz je kladen na samotný proces tvorby. Terapie může probíhat ve skupině či individuálně. Při práci ve skupině je většinou kladen důraz na podporu komunikace mezi jejími členy.

Arteterapeutická sezení obvykle začínají určitým navozením vhodné atmosféry a podpořením správného naladění na tvorbu, následuje samotná činnost, diskuse se zpětnou vazbou a závěrečné ukončení. Arteterapie je vhodná pro všechny, není omezena věkem ani zdravotním stavem.

(Michaela Holá, 1. říjen, 2009)

arteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearterapiekeramika arterapiekeramika arterapiekeramika arterapiekeramika

Administrace