Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Arteterapie

Untitled document

Arteterapie - léčebný postup, který využívá jako hlavního prostředku poznání výtvarnou tvorbu jedince. Ta ovlivňuje jak momentální rozpoložení člověka, tak i jeho vztahy v reálném světě. Dnes se arteterapie uplatňuje jako metoda léčby i osobnostního růstu.

Co to je arteterapie?

Slovo arteterapie pochází z latinského pojmu ars a řeckého terape. V překladu se jedná o léčbu uměním. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii, jindy je chápána jako obor samostatný. Dá se zde hovořit o dvou základních proudech. V prvním je léčebný efekt spatřován již v samotné tvůrčí činnosti. Naopak druhý směr vyzdvihuje výtvory a jejich následnou interpretaci. Je zde pracováno s dílem samotným, které může o svém tvůrci mnohé vypovídat, a analyzovány bývají též prožitky z procesu vytváření dané věci. Právě prostřednictvím této tvorby je možné dobrat se konfliktů a problémů, které by třeba verbálně vyřčeny nikdy nebyly.

Při vývoji tohoto oboru byly na počátku snahy zaměřeny zejména na rozbor děl duševně nemocných pacientů. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala využívat ve 30. a 40. letech dvacátého století. V České republice se arteterapievyužívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V rolích arteterapeutů dnes působí absolventi celé řady oborů, jde většinou o speciální a výtvarnou pedagogiku, psychologii či obory lékařské. Úkolem arteterapeuta je vedení výtvarné činnosti skupiny či jednotlivce, využívat jeho projevů a analyzovat je.

Přínos arteterapie - mezi základní pozitivní vliv léčby uměním lze uvést:

 • uvolnění
 • nalezení skrytých obtíží
 • zbavení seúzkostiči strachu
 • vyjádření emocí
 • posíleníkomunikace
 • porozumění svým pocitům
 • podpora kreativity a spontánnosti
 • podporasebevědomí

Techniky a průběh arterapie

Mezi arteterapeutické techniky lze uvést plošnou (např. kresbakoláž) a prostorovou tvorbu (např. vytváření z hlíny, papíru). Při práci není nutné výtvarné nadání. Estetická úroveň vzniklých děl zde není rozhodující, důraz je kladen na samotný proces tvorby. Terapie může probíhat ve skupině či individuálně. Při práci ve skupině je většinou kladen důraz na podporu komunikace mezi jejími členy.

Arteterapeutická sezení obvykle začínají určitým navozením vhodné atmosféry a podpořením správného naladění na tvorbu, následuje samotná činnost, diskuse se zpětnou vazbou a závěrečné ukončení. Arteterapie je vhodná pro všechny, není omezena věkem ani zdravotním stavem.

(Michaela Holá, 1. říjen, 2009)

arteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearteterapiearterapiekeramika arterapiekeramika arterapiekeramika arterapiekeramika

Administrace