Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Canisterapie

Untitled document

Název vznikl složením latinského slova canis (pes) a slova terapie (léčba). Canisterapie je součástí animoterapie (zooterapie). Existuje mnoho definic, které se snaží vystihnout pojem canisterapie, uvádíme zde proto alespoň některé z nich. V širším slova smyslu je anisterapie chování psa v domácnostech běžné populace, pes se zde stává tzv. členem rodiny a zároveň působí terapeuticky. V užším pojetí rozumíme canisterapií využití psa v podpůrné alternativní terapii. Pes zde napomáhá při navození vzájemného kontaktu mezi klientem a terapeutem, k celkovému rozvoji, stimulaci a aktivizaci klienta. Pro klienta je pes velkým motivačním činitelem a přispívá i k tlumení nežádoucích a negativistických projevů klienta (Mőller a kol. 2005).

Canisterapie je druh zooterapie, využívající pozitivní vliv psa na člověka. Jde o metodu vhodnou hlavně při řešení psychologických, emocionálních a sociálně - integračních problémů pacienta. (Gúth 2005).

Formy canisterapie

Individuální canisterapie

Zahrnuje setkaní jednoho klienta s jedním popřípadě více canisterapeutickými týmy. Individuální canisterapie je výhodou přizpůsobení programu a cílenou působností podle individuálních potřeb klienta. Je zde možnost intenzivnějšího kontaktu se psem a také snížení okolních rušivých vlivů.

Skupinová canisterapie

U této formy canisterapie řídí vzájemnou interakci klientu se psy jedna osoba. Je důležité, aby byl zvolen dobrý poměr klientů a psů. Učí klienty respektovat pravidla terapie, rozvíjí pocit zodpovědnosti a sounáležitosti. Je u klientů ve velké oblibě, zvykly si respektovat potřeby psa, mezi nejoblíbenější patří granulování, závodivé hry s aportováním a vodění psa na vodítku. Výhodou využití této formy je, že každý klient si může vybrat psa podle svých preferencí.

Základní techniky canisterapie:

- Procvičování jemné motoriky                                                             

- Procvičování hrubé motoriky

- Polohování

- Nácvik komunikace

- Nácvik sebeobsluhy

- Nácvik samostatnosti

- Rozšiřování znalosti a rozumových schopností

- Snížení agresivity

- Zlepšení koncentrace

- Zlepšení empatie

- Nácvik sociálního chování a vztahů

Canisterapie v Základní a Mateřské škole Motýlek

Canisterapie se v Základní a mateřské škole Motýlek začala provozovat v roce 2002. Začínalo se s fenou Zlatého retrívra. Canisterpie probíhá skupinovou a individuální formou.   U dětí v rehabilitačních třídách je upřednostňována individuální forma. Nejčastěji zde probíhá polohování. V současné době je canisterapie zavedena ve škole jako součást předmětu Prožitkové učení, kde jsou zavedeny speciálně pedagogické terapie. Canisterapie ve školním roce 2014/2015 bude probíhat jednou týdně individuální a skupinovou formou. Canisterapie trvá cca 60 minut. V současné době do školy dochází fena Bernského salašnického psa. Fena má složené canisterapeutické zkoušky.

Garant: Bc. Viktor Sedlák

canistoterapie1

canistoterapie3canis2015 canis2015 canis2015 canis2015 canis2015 canis2015 canisterapie canisterapie canisterapie canisterapiemotylekcanisterapiemotylekcanisterapiemotylekcanisterapiemotylekcanisterapiemotylek

Administrace