Projekty Mateřské školy | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Projekty Mateřské školy

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Mateřská škola Motýlek Kopřivnice je zapojena do Projektu Celé Česko čte dětem.

Dětem, kterým doma nikdo nečte, nemají příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Děti z mateřské školy jsou pravidelně každé pondělí zapojeny do celoročního projektu. Pohádka je spojená s dramatizací a také s písničkou. Na každého čeká odměna v podobě výborných laskominek ve spolupráci s naší školní jídelnou. Pravidelné předčítání je v dnešní době důležitější, než kdykoliv dříve. Chrání děti před závislostí na počítačích, masmédiích a masové kultuře. Kontakt s živým slovem učitele nic a nikdy nenahradí. Láska ke knize se má rozvíjet již v dětství a to pravidelným a hlasitým předčítáním.

Vážení rodiče, na těchto webových stránkách budeme pravidelně aktualizovat fotky z úterních pohádek. A zde slíbená Perníková chaloupka. A již dnes se těšíme na další a další.

celé česko čte dětem