Erasmus+ | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Erasmus+

erasmus_projekt
erasmus_projekt

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 24 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy.

V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.

V novém školním roce 2020/2021 jsme uzavřeli strategické školní partnerství ze školou Zespół Placówek Edukacyjnychv Olsztynie (Polsko) a školou ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice


Uzavřeli jsme strategické partnerství ze školou Stephen Hawking Schools a školou ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice které jsme uspěšně ukončili ve školním roce 2020/2021 zavěrečná zpráva zde [ PDF ]

Uzavřeli jsme strategické partnerství ze školou PHOENIX SCHOOL v Londýně a školou ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice bylo ukončené ve školním roce 2017/2018 zavěrečná zpráva zde [ PDF ]

Partnerství škol (School exchange partnerships)

Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT(ke dni podávání žádostí) realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.