Snoezelen | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Snoezelen

Odborný tým „konceptu Snoezelen“

Gabriela Kyselá (odborná garantka)
Marta Hasserová (metodická podpora)

Evraz logo
LogoDelo

Snoezelen - multismyslová relaxační místnost

Nová multismyslová a relaxační místnost (tematicky „vesmírná místnost“) je zaměřena na aplikaci konceptu Snoezelen a byla slavnostně otevřena v lednu 2014. Vesmírná místnost je primárně určena dětem a žákům s DMO (s těžkým a kombinovaným postižením), ale je i využívána ostatními dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s PAS, s mentálním postižením). Cílem konceptu Snoezelen je zprostředkovat těmto dětem a žákům netradiční podněty, nové zkušenosti a zážitky, které je podněcují (stimulují). Jedná se o stimulaci především taktilně-haptickou, somatickou, vestibulární, zrakovou, sluchovou a čichovou v rámci alternativního vzdělávání ve speciální škole.

smyslovka

Projekt aktivizoval ve škole zavedení pravidelných případových supervizí a metodických setkání pro pedagogické pracovníky. Odborným garantem je fyzioterapeutka Gabriela Kyselá, která se zabývá zásadami (principy) tzv. fyziologického polohování jako klíčového předpokladu pro kvalitní a efektivní práci s dětmi a žáky s DMO.

Ve vesmírné místnosti lze také používat další podpůrné metody jako je míčkování, kartáčování či dětskou masáž a to vždy za předpokladu navození uvolnění a osobní pohody každého dítěte či žáka.

Realizace proběhla za podpory finanční dotace Nadačního fondu Evraz a dále jsme spolupracovali s firmou Design Lovely one s.r.o.

Vybavení místnosti

smyslovka1

  • světelné nebe na míru
  • světelný koberec
  • světelná vlákna
  • bezdrátový interaktivní ovládač pro osm barev
  • Space projektor
  • vodní postel
  • polohovací matrace GRANDE
  • polohovací polštáře
  • polohovací křesílko
  • LED rukavice, UV tělový vak, světelné ventilátory
  • motivační malba na téma „vesmír“
  • CD přehrávač s bedýnkami
  • aromalampa